Acil Durum Eğitimi

Amaç

Kurum ve Kuruluşlarda Acil Durumlar hakkındaki  yönetmelik kapsamında görevlendirilmiş Acil Durum Müdahale Ekiplerinde  Arama, Kurtarma, Tahliye ve Yangınla mücadele ekiplerinin bilgi ve becerilerini geliştirmek, Acil durum eylem planında görevli arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele ekiplerinin yangın ve acil durumların ilerleyişini, oluşum faktörlerini, sektörlerine göre özel yangın ve acil durum risklerini öğrenmelerini sağlamak, yangın veya herhangi bir acil durum anında uygulanacak arama, kurtarma, tahliye ve mücadele yöntemlerini öğretmek maksadıyla yangın eğitici belgeli ve sertifikalı eğitimcilerimiz tarafından yangın eğitim faaliyetleri firmamız tarafından düzenlenmektedir.

Kapsam

Kurum ve Kuruluşların bünyesinde görev alan Acil Müdahale Ekipleri’nde bulunan tüm personeli kapsar.

Verilecek Sertifika

Katılımcılara "Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitimi"  katılım sertifikası verilmektedir. Sertifikalarda personelin görev aldığı ekip belirtilmektedir.
 
Acil Durum Ekipleri Eğitim Konuları

 • Temel yangın eğitimi
 • Acil durumlar tanım ve kapsamı
 • Acil durum planının hazırlanması
 • Yangınla mücadele organizasyonu
 • Söndürme ekiplerinin görevleri
 • Kurtarma ekiplerinin görevleri
 • İlkyardım ekiplerinin görevleri
 • Koruma ekiplerinin görevleri
 • Acil durum tahliye yöntemleri
 • Acil durum ekipleri arası koordinasyon ve iletişim
 • Yangın riski oluşturan potansiyel tehditler
 • Yangın başlangıcı ve safhaları
 • Yangınla mücadele yöntemleri
 • Yangın söndürme ekipmanlarının kullanılması
 • Otomatik yangın algılama ve söndürme sistemlerinin kullanılması
 • Yangınla mücadele malzemeleri ve koruyucu donanımlar
 • Yangın esnasındaki tehlike kaynakları ve riskler
 • Yangın söndürme işlemleri sonrası tedbir ve yöntemler
Bizi Geliştirin