Acil Durum Tatbikatları

Tahliye ve Söndürme Tatbikatları

Amaç; Kurum ve Tesislerde tüm çalışanların, muhtemel yangın ve acil durumlarda meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek bilgi, yöntem ve becerilerini arttırmak; mal ve can sağlığını korumak amaçlı sertifikalı eğitimcilerimiz tarafından eğitim ve tatbikat faaliyetleri firmamız tarafından düzenlemektedir.
 
Katılımcılar; Kurum ve tesis çalışanları ile Acil Durum Müdahale Ekiplerinde bulunan tüm personel katılmalıdır.

Tatbikatların Kapsamı

Tesis ve kurumlarda yangın risk sınıfına göre hazırlanmış acil durum senaryoları kapsamında; 
Teorik olarak yangın ve acil durum senaryoları uygulamaları,
Acil durum ekiplerinin emniyet ve tedbirler doğrultusuna müdahale yöntemleri,
Teorik eğitimin ardından uygulamalı tatbikatlar yapılmaktadır.

Yöntem

  • Acil durum planına uygun olarak yılda en az bir kez yapılması gereken yangın tahliye ve söndürme tatbikatı ile ilgili aşağıdaki konularda uygulamalar yapılır;
  • Tüm personelin teorik eğitim sırasında ki katılımları,
  • Tatbikat başlangıcında senaryonun tatbik edilmesi ve gözlenmesi,
  • Kurum ve tesis çalışanlarının tamamının acil durum ekipleri ile koordinasyonu, binayı tahliye yollarından terk edişi ve  toplanma alanlarına gidişleri,
  • Acil durum ekiplerinin mevcut acil duruma müdahale edişleri,
  • Acil durum koordinatörünün acil durumun tüm aşamalarındaki davranışı ve aksiyonları,
  • Söndürme ekiplerinin ve tüm personelin portatif söndürücüleri kullanarak, söndürme pratiği kazanmaları,
  • Çalışma ortamı, kullanılan maddelerin içerikleri, ekipmanlar ve çevre şartlarını da dikkate alarak meydana gelebilecek olan acil durum anında yapılması gerekenler ile ilgili uygulamalar yapılır.

 
Bu çalışmalar kamera ile izlenerek, tatbikat sonrasında gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır. Gözlem ve değerlendirme raporu ile beraber eğitim verdiğimiz kurumun yetkililerine sunulur.
 

Bizi Geliştirin