Yangın Risk Analizi

AMAÇ

Yapıların, kullanım amacına göre, standart ve yönetmelikle belirtilen güvenlik önlemlerine uygunluğunun tasarlanması veya mevcut güvenlik önlemlerinin uygunluk durumunun gözden geçirilerek, iyileştirme fırsatlarının, yapıyı kullanan ve tasarrufunda bulunduran yetkililere rapor edilir. Önlemlerinin ilgili yasal mevzuatlara uygunluğunun ve mevcut durumunun yangın yönünden risklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır

Yangın riski olaya dönüşmeden önce olası tedbirlerin alınarak yangın riskinin gerçekleşmeden önlenmesi,

Yangın riskinin gerçekleşmesi halinde, yapının içinde ve çevresinde bulunan insan, diğer canlı ve materyallerin güvenliğinin sağlanması,

Yapıya ait Yangın güvenlik sistemlerinin, ihtiyaç anında çalışır durumda olmasını sağlamak için gerekli olan periyodik bakım ihtiyaçlarının tespit edilerek uygulanması,

Keşif ve inceleme sonucu alınacak önlemlerin tesise özel çalışma ve yönergelerin hazırlanmasını kapsamaktadır.

KAPSAM

 • Springler Sistemi ve Sistem Ekipmanları
 • Yangın Dolapları
 • Yangın Dolapları İç Teçhizat Kontrolleri 
 • Yangın Hortumları
 • İtfaiye Su Alma Ağzı ve Su Verme Ağzı 
 • Yangın Pompa Grupları
 • Yangın Su Deposu 
 • Sabit Söndürme Sistemleri
 • Yangın algılama dedektörleri (beam, duman, alev, ısı, hava örnekleme dedektörleri vb) 
 • Yangın kontrol paneli
 • Yangın uyarı sistem elemanları (alarm korna butonu, siren, flaşör vb)
 • Sistem devre kontrolleri
 • Yangın merdivenleri
 • Acil çıkışlar ve yangın kapıları
 • Yangın kaçış koridorları
 • Diğer aktif ve pasif yangın güvenlik önlemleri

Tesis ve kurumların Danışmanlık Hizmeti, Yangın risk analizi değerlendirme çalışmalarını yangın yüküne, tehlike sınıflarına göre “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” TS EN, NFPA Standartları göre yapmaktadır. Yangın risk değerlendirmeleri tesislerde alınması gerekli yangın güvenlik tedbirleri, icra edilecek uygulamalar hakkındaki keşif ve raporlamalar kendi uzmanlık alanında deneyimli eğitmenlerimiz ve mühendis kadromuz tarafından hazırlanmaktadır. Önlemlerinin ilgili yasal mevzuatlara uygunluğunun ve mevcut durumunun yangın yönünden risklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

KONTROL METODU

 • İşletmenin yangın güvenliği kontrolü, 
 • Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin,
 • TS EN’in ilgili standartlarının,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun,
 • İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğin,
 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin 
 • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinin,
 • Elektrik Alçak- Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerine ve konu ile ilgili diğer teknik ve güncel bilgiler doğrultusunda sağlanmaktadır.
   
Bizi Geliştirin