Köpüklü Sprinkler Söndürme Sistemleri

Köpüklü söndürme sistemi tasarımına göre ıslak borulu, baskın sistem ya da ön tepkili sistem olarak kullanılabilir. Köpüklü söndürme sistemin tasarımı BS EN 13565 Avrupa ya da NFPA 11, NFPA 16 Amerikan standardına göre yapılır.

Köpüklü söndürme sistemleri, özellikle yayılma riski olan sıvı yangınlarında kullanılır. Pompalanan su sabit ya da değişken aralıklı bir oranlayıcı yardımıyla köpük konsantresi ile karışır. Sonrasında köpük jenaratörü, nozul veya monitörler içerisinde yüksek basınçta hava ile karışarak genleşir ve bu boşaltma ekipmanından yangın mahaline gönderilir. Köpük hem yangını soğutma hem de sıvının üzerinde oluşturacağı film tabakası yardımıyla sıvının buharlaşmasını ve oksijenle temasını keserek yangını durdurur. 

Köpüğün depolanmasına göre iki çeşit sistem vardır: Birincisi diyaframlı tank (bladder tank) içerisinde tutulur. Basınçlı yangın suyunun diyaframı dışarıdan itmesi ile diyafram içerisindeki köpük harekete geçirilerek, bladder tank çıkışındaki oranlayıcı da köpüğün su ile buluşması sağlanır. Bir diğer sistemde ise köpük atmosferik tank içerisinde tutulur. Köpük pompaları ya da sabit tip oranlayıcıların ventüri etkisiyle köpüğün su ile istenen konsantrasyonda karışması sağlanır ve yangına müdahale gerçekleşir.

Bizi Geliştirin